Weekblad Gilze en Rijen, 6 mei 2020

Veel politici roepen: ‘We moeten bouwen, bouwen, bouwen!’ Dat is heel begrijpelijk, als je jarenlang vergeten hebt daar werk van te maken. De achterstand die daardoor ontstaan is, is een koekje van eigen deeg. Besluiteloosheid, uitstel en visieloosheid zijn kenmerkende ingrediënten van het woonbouwbeleid van de gemeente Gilze en Rijen. U kunt tegenwerpen: ‘Ze bouwen nu toch? De handen worden toch uit de mouwen gestoken. We hebben centrumplannen in Gilze en Rijen, ideeën voor Molenschot, en wellicht uitbreiding in Hulten! De bouwers staan klaar om te starten.’

Het plan Tussen de Leijen lijkt in de bouwbehoefte te voorzien. Het plan kent veel groen, heeft verschillende soorten bouwkavels en ligt dicht bij allerlei lokale voorzieningen. Prachtig! Toch is er iets mis mee. Het plan ligt op de verkeerde plek. Tussen de Leijen ligt vlakbij de Mosstraat. En daar bedreigen grote veeteeltbedrijven de gezondheid van Rijenaren al, en straks zeker die van de toekomstige bewoners.

Op de verkeerde plek!

Steeds duidelijker wordt aangetoond dat industriële of intensieve veeteelt een gevaar is voor de gezondheid van dieren en mensen. Het gevaar schuilt in de overdracht van virussen. En dat kan gebeuren bij kippen, varkens en geiten. Het nieuwste onderzoek (Nivel-rapport vgo3) toont aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen intensieve veeteelt en longontsteking. Of dat ook voor andere dieren geldt, daarover -tast men nog in het duister: daar is meer onderzoek voor nodig.
Minister Schouten (landbouw) en van Rijn (medische zorg) schreven twee weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer, dat hernieuwd onderzoek heeft aangetoond dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen een verhoogde kans op longontsteking hebben. Wil je dat als college en coalitie?

Overdracht van virussen en bacteriën

Het probleem van overdracht van virussen en bacteriële infecties in de intensieve veeteelt is niet nieuw,. Al vele jaren geleden schreven onderzoekers: ‘De keerzijde van het steeds dichter op elkaar leven van mensen en dieren is de overdracht van ziekten van dier naar mens (en omgekeerd). De veeteelt heeft de mensheid doen kennis maken met de pokken en mazelen, met tuberculose, influenza, verkoudheidsvirussen en Sars.’ En nu in 2020 kunnen we daar Covid-19 aan toevoegen .

We kunnen constateren dat de geplande nieuwbouwwijk Tussen de Leijen op nog geen 500/900 meter afstand ligt van de industriële veeteelt – kippen en geiten – die aan de Mosstraat bedreven wordt. Dat betekent dat zoönose – verspreiding van virussen van dier op mens – een echt gevaar is.

In het rapport van Nivel dat Schouten en Van Rijn naar de Tweede Kamer stuurden, kunnen we lezen dat men bij 1000 meter afstand circa 20% meer kans loopt op een longontsteking.

Een eerdere analyse liet al een risicoverhoging zien tot een afstand van 1 à 2 km. (2 tot 36 % meer longontsteking). Wie een nieuwbouwwijk wil bouwen binnen die afstanden, neemt een verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de gezondheid van (toekomstige) inwoners.

De gemeente is verantwoordelijk voor de plannen en de uitvoering. En Groen Gilze en Rijen vindt dat die verantwoordelijkheid geconcretiseerd moet worden. Besturen is geen anonieme, vrijblijvende bezigheid, zeker niet als de gezondheid in het geding is. Politieke beslissingen kunnen niet achteraf met een algemeen ‘sorry’ weggepoetst worden. Wie kennis heeft genomen van de gezondheidsgevaren, en toch besluit het risico te nemen en te gaan bouwen, zal daar in de toekomst zeker op aangesproken worden.

Hits: 60