Weekblad Gilze en Rijen, 8 april 2020

oor wie is dat eigenlijk bedoeld? In het plaatselijke duurzaamheidsverhaal wordt toch weer aandacht gevraagd voor biomassacentrales in Midden-Brabant. Wethouder Zwarts en het college van BenW onderhouden warme banden met de eigenaar van de biomassacentrale aan de Mosstraat, terwijl ze met de voorbereidingen bezig zijn voor een nieuwe woonwijk ‘Tussen de Leijen’. Grootschalige industriële veeteelt zou uit de boze moeten zijn, en niet enkel voor Rijen Oost, de afstand van nog geen 1000 meter is onverantwoord. Het college zou eerder haar best moeten doen, samen met de provincie Noord-Brabant een effectieve uitkoopregeling in te zetten. Gezondheid heeft sedert een aantal weken een andere betekenis gekregen.
Onder druk van economische belangen wil de politieke meerderheid, de coalitie, al thuiswerkend, voorbijgaan aan de werkelijke duurzaamheid. In het plan van de Regionale Energie-en Klimaatstrategie (Reks) worden zaken aangedragen waar wij van Groen Gilze en Rijen, al duidelijk gemaakt hebben dat biomassa door houtverbranding in welke vorm dan ook een doodlopende weg is. Het plannetje van de regio Hart van Brabant kent twee richtingen (scenario’s). In onbegrijpelijk Nederlands worden zonder enige daadwerkelijke onderbouwing keuzes gemaakt waarin de bewoners, op een handvol na, weet van hebben.

En wat staat er in dat concept bod van het Hart van Brabant (Reks)

Scenario 1
HT-biomassa van alle gemeenten wordt gebruikt om het regionale net te voeden;
● Lokaal vervoerbare bronnen (TEO, TEA, LT-restwarmte en LTA) worden lokaal ingezet en zo veel
mogelijk benut;
● Biogas is vervoerbaar en wordt niet gebruikt per gemeente, maar ingezet in gemeenten met een
(lokaal) tekort aan bronnen.

De leidende principes voor denkrichting 2, lokale oplossingen, zijn:
● Er wordt 20% bespaard ten opzichte van de huidige vraag;
● Biogas en HT-biomassa van alle gemeenten zijn vervoerbaar met de huidige infrastructuur
(gasleiding en weg). Deze worden niet gebruikt per gemeente, maar ingezet in gemeenten met een
(lokaal) tekort aan bronnen.
● Er wordt geen extra regionale warmte-infrastructuur aangelegd;
● Alle andere bronnen worden maximaal en lokaal ingezet. Hiervoor kan wel een lokaal (warmte)net nodig zijn; Nadat het concept-bod aan het Rijk is gestuurd, werken we deze denkrichtingen verder uit tot
tot één voorkeursrichting.

Gilze en Rijen heeft nauwelijks nagedacht over mogelijkheden en vooral onmogelijkheden. Gilze en Rijen loopt braaf achter alles aan. Of wil het college en de coalitie via een achterdeur de biomassa in Gilze en Rijen sluipenderwijs weer invoeren of vaste voet geven?

Groen Gilze en Rijen wil geen biomassa, wij vinden dat het gedogen moet stoppen, en niet via een omweg toestaan. Samen doen met? Je gelooft het zelf niet!

Hits: 35