Bron: voorstel oppositie aan gemeente Gilze en Rijen d.d. 23 maart 2020

De oppositie heeft niet stilgezeten. Gezamenlijk wilden we de informatievoorziening over maatregelen en initiatieven met betrekking tot de economische gevolgen van het coronavirus stroomlijnen. Tot dan toe had de gemeente zich stil gehouden. Maandag 23 maart 2020 om 18.41 uur boden de drie oppositiepartijen een handreiking aan de gemeente Gilze en Rijen. Naast up-to-date informatie en links, tevens een voorstel om uitstel of gespreide betaling van gemeentelijke belastingen voor mkb’ ers, zzp’ers en noodlijdende bedrijven te bewerkstelligen.
Hieronder de tekst van het gezamenlijke voorstel:

Voorstel inzake gemeentelijke informatievoorziening maatregelen en initiatieven inzake het coronavirus

Inwoners, bedrijven, middenstanders, zzp’ers, zorginstellingen en –verleners, onderwijsinstellingen en kinderopvangcentra, hulpverleners en gemeentelijke instellingen, allen gaan in meer of mindere mate gebukt onder gevolgen van het coronavirus.
Gelukkig worden er veel initiatieven ontplooid en maatregelen genomen om de ergste gevolgen van de huidige crisis te verlichten. Dit is ook het geval in Gilze en Rijen.

Onder meer de contactfunctionaris en wethouder Economische zaken spannen zich in om het bedrijfsleven terzijde te staan. De gemeentelijke website bevat in verschillende items informatie over het coronavirus.
Onze drie partijen in Gilze en Rijen zien echter mogelijkheden om de informatievoorziening door de gemeente beter te stroomlijnen en te versterken.
Hiervoor geven wij de volgende suggesties. Deze zijn deels gericht op digitale ondersteuning (coronaportal op de website) en deels op extra financiële mogelijkheden.

1. De gemeente voegt aan haar website een speciaal corona-portal toe dat niet alleen voor ondernemers maar voor iedere betrokken inwoner van de gemeente relevante informatie bevat over het coronavirus en de maatregelen die door de gemeente of andere instanties en organisaties worden genomen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van informatie die ook door andere gemeenten op hun website wordt verstrekt. Zie hiervoor als voorbeelden www.amsterdam.nl en www.goes.nl.
Het gaat hierbij om algemene informatie over bijvoorbeeld de onderwerpen:
• werkomgeving
• financiële tegemoetkomingen
• gemeentelijke en landelijke belastingen
• horeca
• markten
• evenementen
• sportvoorzieningen
• verenigingen
• kinderopvang
• supermarkten
2. De informatie die wordt opgenomen betreft in ieder geval:
• alle maatregelen en voorzieningen die door het RIVM www.rivm.nl en de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant www.vrmwb.nl zijn genomen;
• het publieksnummer voor vragen over het coronavirus van de GGD voor de regio Hart van Brabant 0900-3646464 en het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.
• de gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening aan onder meer de balie en milieustraat. Dit is al afzonderlijk opgenomen op de website www.gilzerijen.nl;
• een bundeling van de informatie over steunmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers, waarvoor de uitvoering voor een deel in handen ligt van de gemeente. Hierover is al afzonderlijke informatie opgenomen op de website www.gilzerijen.nl.
Zie hiervoor ook het overzicht Noodpakket voor banen en economie.
Het betreft de mogelijkheid voor deeltijd WW, werktijdverkorting, aanvullende financiering, financiële ondersteuning en uitstel van betaling van belastingen. Veelal wordt hierbij verwezen naar loketten van organisaties die hiervoor zijn ingericht, zoals het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel ondernemersplein.kvk.nl/mkb/ Stichting 155 www.155.nl of het ondernemersportal op www.tilburg.nl/ondernemers/ondernemersadvies/.
Hiernaast een verwijzing naar www.rijksoverheid.nl/coronavirus/
• de EC regeling Corona Response Investment Initiative (CRII) waarvoor de uitvoering bij de gemeente ligt;
• een verwijzing naar de hulpverlenende initiatieven die acht vrijwilligersorganisaties onder het motto ‘Gilze en Rijen helpt’ (06-57345182) zijn gestart;
• informatie over kinderopvang en de essentiële beroepen én informatie over betalingen aan de kinderopvang;
• informatie over bijzondere openingstijden van de supermarkten in onze gemeente, bijvoorbeeld voor ouderen;
• eventuele verwijzingen naar zorgloketten.
3. De mogelijkheid te beoordelen of aan ondernemers en met name mkb’ers en zzp’ers in onze
gemeente uitstel of spreiding van betaling van gemeentelijke belastingen (OZB niet woningen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) kan worden verleend. Bijvoorbeeld door gespreide maandelijkse betalingen of uitstel van betaling tot het vierde kwartaal van 2020.
4. Via de bestaande gemeentelijke kanalen op sociale media actief te verwijzen naar
bovengenoemde informatie.

Gilze en Rijen, 23 maart 2020

Hits: 33