Aanstaande maandag bespreekt de gemeenteraad van Gilze-Rijen het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over zowel de bouw van het zwembad Den Butter als over het invoeren van ‘omgekeerd inzamelen’ via ondergrondse afvalcontainers.
In het rapport wordt geconcludeerd dat het project Den Butter volgens afspraak is verlopen, maar dat geldt niet voor de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Vooral de ambtelijke projectorganisatie en verantwoordelijk wethouder Zwarts krijgen de nodige kritiek. Dat er bij het afvalsysteem voor 6 ton kosten waren overschreden was een jaar geleden al bekend. Nu is ook duidelijk geworden hoe dat dat komt. Onder meer omdat er “een ongewenste verschuiving van bevoegdheden en verantwoordelijk plaatsvond naar het bestuurlijk niveau”, dus naar wethouder Zwarts. De ambtelijke organisatie stuurde vanaf 2017 facturen naar de gemeente voor de ambtelijke inzet, die wethouder Zwarts had afgesproken, maar zij verzuimde deze kostenverhoging door te geven aan de gemeenteraad. In totaal ging dit over 3 ton. Daardoor bleef het tot najaar 2018 verborgen dat de kosten uit de hand waren gelopen, ook al omdat er veel andere kostenposten onderschat waren, zoals de communicatie en het verplaatsen van ondergrondse containers.
Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt ook dat de meerderheid van de raadsleden ontevreden is met de juistheid en compleetheid van de verstrekte informatie door wethouder Zwarts. Peter von Meijenfeldt (PvdA), tevens voorzitter van de rekenkamercommissie: “uit het onderzoek blijkt dat er veel mis is gegaan bij het invoeren van omgekeerd inzamelen. Vooral de projectsturing en de financiële controle waren niet in orde”. Fractievoorzitter van D66, Frits van Vugt: “wethouder Zwarts heeft heel veel steken laten vallen. Zij wilde dit project er door drukken en dat heeft te veel geld gekost, zonder dat wij dat als raad wisten”. Ook Peter van Seters van Groen Gilze en Rijen is zeer kritisch: “volgens de afspraken zou de wethouder goed toezien op de planning en de begroting. Nou, daar heeft ze dus niks van gebakken.” Deze fractievoorzitters kondigen aan dat ze bij de bespreking van het rapport van de wethouder willen horen hoe het komt dat ze zo slecht op dit gevoelige onderwerp heeft gestuurd.

Hits: 16