Weekblad Gilze en Rijen, 15 januari 2020

De wethouder van Kern75 en haar coalitiegenoten verbouwen tegen beter weten in het Raadhuisplein. In een opwelling van stoer gedrag wilden ze de overige coalitiepartijen voor het blok zetten. Rijenaren zijn daar niet over te spreken. Zij zeggen: “Stop met deze veranderdrift die nergens toe leidt. Het blijft een groot stenen plein, verstening ten top, een saaie parkeerplaats zonder enige uitstraling.” De ene wethouder roept op om de tuintjes van de burgers van planten te voorzien, de ander slaat die oproep gewoon in de wind.

In 2012 is het plein opnieuw ingericht op basis van het zoveelste advies van een extern bureau. En dat is faliekant verkeerd gegaan, want de gebruikers van het plein, vooral fietsers, ervaren het plein als verkeersonveilig. Informatieavonden hebben niet geholpen en straks komt er weer zo’n extern bureau met de zoveelste variant. Gemeenten gaan ten onder aan de externe adviezen. De huidige gewoonte is: verschuil je achter een ingefluisterde mening of opvatting, dan hoef je zelf niet te denken. Kennelijk zijn onze eigen ambtenaren niet in staat een plein te ontwerpen dat aantrekkelijk is en veilig tegelijkertijd. Dit plein moet vooral groen zijn om fleur te geven aan het ‘dynamische’ dat deze gemeente wil uitdragen, en invulling te geven aan klimaat-adaptieve ideeën.

Als je ‘klimaatadaptatie’ op internet opzoekt, kun je de volgende PR-tekst lezen: ‘Klimaatadaptatie geeft veel kansen. Met de juiste aanpak wordt uw stad gezonder en plezieriger om in te wonen en werken; leven uw bewoners in harmonie met de natuur, met groen en water; is er meer biodiversiteit; is er minder fijnstof en stikstof in de lucht en juist meer zuurstof; is het er koeler in de zomer en is er minder verdroging; is er geen wateroverlast; wordt er minder energie verbruikt en ontstaat er een circulaire economie volgens de principes van de natuur.”

Zo’n tekst past prachtig in de huidige klimaatpraat. Ook deze tekst is geschreven door een extern bureau. Heel mooi, maar dan bedacht van achter het bureau zonder zicht op de reële situatie: een zinloze tekst die totaal niet past bij de lokale, Rijense omstandigheden.

Raadhuisplein

De laatst voorgestelde variant betekent concreet: we halen op drie hoeken de fietsers uit de voorrang, en geven auto’s ruim baan. Iemand met gezond verstand snapt daar niets van. In heel Nederland zijn we er voorstander van de fietsers overzichtelijk voorrang te geven, maar in Gilze en Rijen wijken wij hiervan af. Waarom? Dat weet niemand. Een andere groep dacht aan het maken van een rotonde op het Raadhuisplein. Een plein verbouwd tot een rotonde, dat kan, maar dan zul je het gemeentehuis toch gedeeltelijk moeten slopen, en ook dat kan.

Groen Gilze en Rijen zegt: geef ons die fontein maar terug en plant platanen. Want wie aan gewone Rijenaren vraagt wat er moet gebeuren, krijgt vaak als antwoord: “Laat het huidige plein maar bestaan, geef de fietsers voorrang en plant meer bomen. Kies voor veiligheid en niet voor verkeerde veranderzucht.”

Groen Gilze en Rijen wil een parkachtig veilig plein, het liefst met vandaalbestendige bankjes. Met in het achterhoofd het veranderende klimaat kiezen we voor een groen plein waarop mensen graag samenkomen! Dat is vooruitzien!

Hits: 49