Weekblad Gilze en Rijen, 18 december 2019

Zes politieke partijen hebben op 28 november heel duidelijk aangegeven dat een kleinschalig warmtenet aangestuurd door een biomassacentrale ongewenst is. En gelet op huidige informatie is zo’n warmtenet ook achterhaald. Het plan van wethouder Zwarts dat gesteund wordt door haar partij Gemeentebelang werd dan ook naar de prullenmand verwezen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 december het standpunt van de raad overgenomen en gemeld dat onze gemeente geen medewerking zal verlenen aan het tot stand komen van dit warmtenet.
Wat Groen Gilze en Rijen vreemd blijft vinden is dat het college dit als een vertraging in de warmtetransitie ziet. Wij vragen ons af waarom ons gedeelde eigen warmtenetwerk op industrieterrein Midden-Brabantpoort niet gebruikt wordt als voorbeeld. We hebben hier een warmtenetwerk van 4,5 km dat bedrijven onderling met elkaar verbindt.
Hier wordt door middel van een warme en koude ringleiding water dat op 80 meter diepte zit rondgepompt. Het grondwater zorgt in de winter voor warmte en in de zomer voor koeling. Het netwerk verbindt de bedrijven onderling, zodat zij van elkaars warmte of koelte kunnen profiteren. Wie even op middenbrabantpoort.nl zoekt, vindt een filmpje met uitleg over de precieze werking van dit warmtenetwerk.
Voor de ondernemers daar is er een besparing van 20 % ten opzichte van een conventioneel netwerk. De milieubesparing van 1650 ton is vele malen groter. Dit is namelijk hetzelfde als 50.000 bomen of 168 ha bos. Wat hier tot nu toe tegenover staat, is een enorm verbruik aan elektriciteit. Dat men zoveel gebruikt, komt doordat bedrijven veel minder voor elektriciteit betalen dat gewone burgers. Die worden daardoor niet gemotiveerd om in zonnepanelen en isolatie te investeren. Dat kan beter. Hier zouden de gemeente, de provincie en de landelijke overheid samen op in moeten zetten.
Navraag over de werking van het warmtenetwerk leverde het volgende op: nog heel regelmatig zijn er storingen aan de pompen die het netwerk functioneel moeten houden. Een onderliggend probleem is het niet volledig benutten van de ringleiding. Maar gelukkig komen er weer wat bedrijven bij, Midden-Poort 1 raakt langzaam vol en daardoor wordt het warmtenet steeds beter benut.
Groen Gilze en Rijen vindt dat hier de focus op zou moeten zijn en niet op milieuonvriendelijke biomassacentrales waarvan er nog steeds een zonder vergunning draait in de Mosstraat. Verder is er nog een groengas-project bij de waterzuivering aan de noordelijke rondweg. In onze gemeente is genoeg te doen om met een fatsoenlijke visie op duurzaamheid te komen.

Hits: 53