Weekblad Gilze en Rijen, 11 december 2019

In de grote kernen Gilze en Rijen heeft onze gemeente grond in bezit. Daar moeten de centrumplannen nog ingevuld worden. In Molenschot en Hulten is dat een heel ander verhaal. Willen die hun dorpskarakter vasthouden dan is het van belang om jonge gezinnen aan te trekken en vast te houden. Dan is het belangrijk om scholen open te houden en de Molenwiek en de Chump toekomst te geven.
In Molenschot is een actieve dorpsraad met een werkgroep Wonen. Die heeft het initiatief genomen om een eigen woonvisie op te stellen. Men wil Molenschot namelijk flink laten groeien. Hierbij wil deze werkgroep graag met de initiatiefnemers meedenken en hen waar mogelijk ondersteunen. Vanuit deze proactieve houding zijn de eerste principeverzoeken al bij de gemeente ingediend. Op het eerste gezicht lijkt dit burgerparticipatie in optima forma. Maar de waarheid is toch weerbarstiger.
De jongere generatie, ook inwoners van Molenschot, deelt de zorgen van de dorpsraad. Daar is dus geen misverstand over. Maar ze vragen zich af of het zoveel huizen moeten zijn. Zij geven ook aan dat de groei nu te veel op een plaats wordt geconcentreerd. Ze vinden dat er tal van andere mogelijkheden zijn. Ruimere inbreiding is hun wens en niet zo grootschalig als nu is voorgesteld. Het dorpskarakter moet wel behouden blijven. En dat is nu eenmaal beter gewaarborgd bij een gespreide inbreiding. Groen Gilze en Rijen is van mening dat een zorgcomplex en starterswoningen eerst ontwikkeld dienen te worden. En dat alle inwoners van Molenschot in de woonvisie meegenomen moeten worden.
Voor Hulten is dit allemaal niet van toepassing. Maar ook daar verschillende de meningen over de toekomst. Maar men heeft er dezelfde belangen: behoud van school en culturele activiteiten. Ook denkt men er verschillend over het omleggen van de N682 en over de inrichting van de Oude baan. Waar de een denkt dat het een oase van rust wordt, vreest de ander sluipverkeer. Kleine uitbreiding is hier afhankelijk van verhuizing van restaurant Stad Parijs naar de overkant. Wat mag wel en wat niet van Defensie? Komt die omlegging er of niet? Groen Gilze en Rijen kan zich vinden in kleinschalige nieuwbouw naar behoefte in Hulten.
Genoeg te doen voor het college van B en W en de gemeenteraad. Het is goed dat met de nieuwe woonvisie de eerste piketpaaltjes geslagen worden.

Hits: 69