Weekblad Gilze en Rijen, 4 december 2019

Groen Gilze en Rijen is inmiddels zes maanden onderweg. Tijd voor een kleine terugblik en een kijk naar de toekomst. Want kent u de jongste politieke partij van onze gemeente eigenlijk al wel ? Weet u waar wij voor staan en hoe wij omgaan met vraagstukken en onderwerpen op de politieke agenda? Daarover lees je meer op onze site: groengilzerijen.nl .
Groen Gilze en Rijen strijdt voor een gezonde woonomgeving voor alle inwoners. Voor ons is dit momenteel het belangrijkste politieke onderwerp. En dat valt niet mee in een gemeente waar men biomassacentrales als een goede energiebron ziet, waar woningbouw gepland wordt naast geitenhouderijen (normaal toch!), waar geen boom veilig is, waar je veel ‘vroem-vroem’ met de auto kunt doen en waar slecht naar burgers geluisterd wordt.
Enkele lichtpuntjes zijn er wel. We zijn met de andere oppositiepartijen hard ingegaan tegen de plannen voor de biomassacentrales. Daardoor zijn nu enkele coalitiepartijen nerveus geworden en terugkomen op het idee om biomassacentrales te gaan bouwen. Deze dinsdag vergadert het college over een plan om in Gilze een biomassacentrale te bouwen. Wij hopen u volgende week positief nieuws te kunnen melden. Ander positief nieuws: de omwonenden van het oude marechaussee-terrein in Rijen hebben met Leystromen overeenstemming over een mooi woningbouwplan met behoud van groen. Het kan gelukkig dus wel.
Bij een gezonde woonomgeving denk je aan voldoende groen. Een fout voorbeeld in het Architect Aartsplein in Rijen. Daar is bijna geen groen te vinden en het hele gebied is bestraat. Het centrumplan in Gilze dreigt ook die kant op te gaan. En dat terwijl we steeds warmere zomers krijgen en we bomen dan juist hard nodig hebben voor wat verkoeling.
Wist u dat bomen en ander groen ook het stressniveau van mensen verlagen en vuile lucht filteren?
Het is dus heel belangrijk om voldoende bomen in de gemeente te hebben en dat vooral binnen de bebouwde kom. De gemeente roept bewoners op om hun tuinen te ‘ontstenen’ en te vergroenen, maar ze doet zelf het tegenovergestelde. Groen Gilze en Rijen is van mening dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, We rekenen dus op een mooi groen centrum in Gilze.
Groen Gilze en Rijen wil samen met u, de inwoners van Gilze en Rijen, invloed uitoefenen op plannen van de gemeente om de woonomgeving beter, gezonder en leefbaarder te maken. Hebt u zelf ook ideeën om onze gemeente beter te maken, neem dan contact met ons op via onze website groengilzerijen.nl, want samen staan we sterk.

Hits: 29