Weekblad Gilze en Rijen, 27 november 2019

Een warmtenet aanleggen is geen dagelijkse bezigheid, maar in Gilze en Rijen willen onze bestuurders dat voor elkaar boksen: ze laten een ontoereikend investerings-bv’tje proefdraaien.

Brabant Warmte BV is pas in 2018 opgericht met niet meer dan een habbekrats aan kapitaal. Maar achter de naam schuilt natuurlijk het grote geld. Helaas weet niemand hoe de eigenaar of de deelnemende financiers binnen de betrokken bv’s het ‘publieke belang’ gaan dienen. De kerstboom van besloten vennootschappen is erg ondoorzichtig. Volgens de ‘Position Paper Pilot Warmte’ bestaat die uit een holding en vijf bv’s en die barsten van de intentieverklaringen en voorgenomen leveringscontracten. Maar met wie? Een pilot met biomassa moet gaan aantonen dat een private ‘onbekende’ financier/eigenaar Brabant Warmte Holding BV straks heel Gilze en Rijen afhankelijk kan gaan maken voor de levering van warmte.

Warmte, biomassa en kapitaal

Ze beginnen klein, met weinig aantoonbare expertise in de aanloop van een pilottraject ‘Warmte door Biomassa’. Een warmtenet kan op velerlei manieren vormgegeven worden, maar je moet wel de nodige expertise hebben van ondergronds bouwen. Er kan ernstig getwijfeld worden aan de beschikbare technische knowhow, want de opgerichte bv’s zijn werkzaam op een heel ander terrein. Ze hebben financiële doelstellingen: ze willen durfkapitaal aanboren. Dat is risicodragend kapitaal, in het Engels wordt dat ‘venture capital’ genoemd. Daarmee trachten de financiers startende ondernemingen die hoge risico’s lopen te financieren. In de markt van durfkapitaalverschaffers zijn verschillende beleggers actief, de Brabant Warmte-constructie lijkt eerder gericht te zijn op het vinden van ‘business angels’, dat zijn vermogende particulieren die op persoonlijke titel investeren in het kapitaal van de onderneming. Maar dat is bij een warmtenet meestal onvoldoende, dus zullen ze ook gaan zoeken naar durfvermogen van buitenlandse afkomst.

Brabant Warmte BV

In de pilot tast men eerst de potentiële, zakelijke markt in Gilze en Rijen af. Lukt dat, dan zijn de inwoners aan de beurt. Warmtelevering werd tot nu toe gewaarborgd door de overheid, zonder winstbejag, en op basis van publiek belang. Brabant Warmte BV heeft geen taak, geen verantwoording naar de bevolking. Men wil gewoon winst maken.

Het lijkt erop dat winst maken het enige belang is van al die bv’s die vallen onder de paraplu van de mysterieuze Brabant Warmte Holding met haar bestuurder Ener Trans BV. Bij ons duizelt het al, maar dat is ook de bedoeling. Men wil geen transparantie voor de geldmachine van de klimaat-ondernemers uit Oosterhout, Gilze en Rijen. Met Biomassa de boer op! We schreven al eerder dat de inzet van houtverbranding een doodlopende weg is, maar het College van B en W aan het Raadhuisplein te Rijen heeft de ontwikkelingen waarschijnlijk niet gevolgd en denkt daar anders over.

Biomassa in de ban

Meer dan 11 miljard heeft de regering gestoken in Biomassa, maar nu begint langzaam duidelijk te worden dat met deze energievorm de wereld nog sneller naar de haaien gaat. Zelfs de Eerste Kamer wil stopzetting van financiering van biomassa/houtverbranding. En juist nu iedereen dit gaan inzien, gaat Gilze en Rijen een verbond aan met biomassa-ondernemers. De houtige afvalstatus van biomassa is gewoon onzinnig, de bossen doen er niet toe volgens de energie-goeroes. Hun motto: We ontdoen het landschap gewoon van alles wat waardevol is, als we er maar aan verdienen!

Klimaatadaptatie, hoe pas ik mij aan in de leefomgeving; verduurzaming, hoe vermindering ik het gebruik van fossiele brandstoffen; energietransitie, hoe ontwikkel ik nieuwe energiesystemen. Het klinkt allemaal prachtig in al die papers, nota’s en ambtelijke stukken, maar nu blijkt dat we de leefbaarheid niet moeten overlaten aan de lokale bestuurders. Die verkwanselen de zaak aan geldwolven. Inwoners laat je stem horen, straks betaalt de burger het gelag. Groen Gilze en Rijen is tegen Biomassa!

Hits: 25