Weekblad Gilze en Rijen, 27 november 2019

De Culturele Centra Gilze en Rijen zijn al een paar jaar onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Vooral de manier waarop het bestuursmodel georganiseerd is roept veel vraagtekens op. In eerste instantie was de raad van plan om hier door de rekenkamer onderzoek naar te laten doen. Maar het college, bij monde van Wethouder Zwarts, heeft de rekenkamer verzocht hiermee te wachten, omdat er door de gemeente al een onderzoek in gang was gezet.
Dat onderzoek is uitgevoerd door BMC, een erkend bureau. De onderzoekers hebben met veel belanghebbenden gesprekken gevoerd. Ze hebben de CCGR grondig bekeken en zijn met adviezen voor de toekomst gekomen. Het is nu aan wethouder Zwarts om deze adviezen ook door te voeren. Wat wij, de burgers, verlangen van een cultureel centrum zou het uitgangspunt moeten zijn. De CCGR moet duidelijk aangeven hoe ze die wensen van de burgers gaat vervullen.
Tot nu toe worden de culturele centra door veel verenigingen en inwoners gezien als een organisatie die zalen verhuurt. Dat zegt iets over de organisatie. Het is nog maar kort geleden dat er in het gemeentehuis een strijd plaats vond tussen een koppige CCGR en SeniorenVereniging Rijen over de horeca. Laat ons hopen dat dit soort geschillen echt tot het verleden behoren. De bibliotheek wordt straks via de voorkant van De Boodschap bereikbaar en geïntegreerd in de organisatie. Dat zou een verbetering moeten worden. Verder laat het rapport zien dat het theater- en filmbezoek zeer matig is. Wat wil je ook? Je moet niet met Breda, Tilburg en Oosterhout willen concurreren. Dat verlies je altijd.
Kunst, Cultuur en Welzijn zijn voor Groen Gilze en Rijen net zo belangrijk als sport. Verenigingen moeten aangeven wat ze van de CCGR verlangen. En de CCGR moet toch in staat zijn die wensen naar behoren uit te voeren.
Het rapport vermeld ook dat het wenselijk is dat De Boodschap weer eigendom wordt van de gemeente. In het verleden is dit gebouw symbolisch voor 1 gulden door de gemeente overgedragen aan de Stichting CCGR. Waarschijnlijk met de gedachte dat er dan geen exploitatiekosten meer betaald hoefden te worden. Daar heeft men zich dan behoorlijk in vergist. Het onderhoud is door het stichtingsbestuur behoorlijk verwaarloosd. In de komende 20 jaar gaat de gemeente voor zo’n 80.000 euro per jaar onderhoud verrichten aan De Boodschap. Dit jaar doet de gemeente het dak en intern de bibliotheek voor ongeveer 850.000 euro. Dit is heel veel gemeenschapsgeld voor een gebouw dat je eigendom niet is en waarvan je de zeggenschap hebt overgedragen.
Verrassing! De CCGR is voornemens om oudere en hulpbehoevende mensen te gaan vervoeren naar de diverse activiteiten met een 9-persoons-busje met rolstoellift. Wethouder Zwarts zegt dat hier externe subsidie voor verkregen is. Wie de subsidiegever is, blijft tot nu toe onbekend. Niet de gemeente Gilze en Rijen, zo verzekerde de wethouder. Maar is dat nu de taak van de CCGR?
Het rapport geeft overigens duidelijk aan dat men meer moet inzetten op vrijwilligers in plaats van professionele krachten. De Boodschap moet beter gaan samenwerken met al die initiatieven die leven in de samenleving en die wel werken.
Wij blijven dit alles op de voet volgen. Mocht u op of aanmerkingen hebben, laat het ons weten.

Hits: 40