Weekblad Gilze en Rijen, 6 november 2019

Na de PAS en de PFAS, komen de VAB’s. Je zult zeggen: ‘Nooit van gehoord!’ Maar echt, in Brabant hebben wij er ruim 4000 van. Kennelijk geen idyllische plekken zoals de toekomstige Wouwervallei, maar allemaal locaties waar boeren hun bedrijven hadden, maar waarvan bekend is dat men er gaat stoppen met het agrarisch ondernemen.

De provincie Noord-Brabant zit ermee in haar maag. Stallen staan straks leeg in het buitengebied, waarvan de daken vaak bekleed zijn met asbest. In die stallen zijn wietcriminelen zeer geïnteresseerd. Zo herleven oude smokkelpraktijken, maar hier gaat het niet om boter of sigaretten. Het gaat om drugs, om lucratieve pilletjes. Produceren, winst maken om vervolgens de drugsafval te dumpen in de natuur.

In de gemeenten Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze en Rijen zijn behoorlijk wat van die vrijkomende locaties die gebruikt kunnen worden om illegale economische activiteiten in onder te brengen. Dat is een spookbeeld dat we willen voorkomen. We moeten naar de toekomst kijken. En dus kwamen vrij kort na elkaar politie en ambtenaren de commissie- en raadsleden voorlichten over wat er allemaal speelt rond de vrijkomende agrarische bedrijven, de VAB’s dus, in onze ABG-gemeenten.

Die VAB’s vormen een hele opgave. Hoe ga je dat in goede banen leiden? Slopen we al die stallen, en gaan we de vrijgekomen gronden vol leggen met zonnepanelen? Past dat bij klimaattransitie, past dat bij verduurzaming, kunnen we zo gezonde alternatieven in het buitengebied realiseren? Het zijn de eigenaren zelf die de eerste stappen moeten zetten, maar al gauw komt de overheid daar om de hoek kijken. Met een ‘ABG-brede VAB-aanpak’ probeert het Samenwerkingsverband de ontwikkelingen in kaart te brengen. Dat gebeurt digitaal en daarbij wordt voortgeborduurd op ruimtelijkeplannen.nl. Met behulp van een aangepaste viewer (database) proberen de ambtenaren van de ABG-gemeenten zich voor te bereiden op dat VAB-gebeuren. In het project komen vele wegen samen: sanering, verduurzaming, beleid rond zonnepanelen of zonneweides, criminaliteit, landschapsbeheer, nieuwe bedrijfseconomische activiteiten en uitdagingen. Straks is dit integrale project, dat gekoppeld gaat worden aan de op stapel staande Omgevingswet, een pareltje van innovatief denken, gevisualiseerd met digitale, geografische kaarten.

Gaan we daar iets van merken in het landschap? Jazeker! De landschappelijke en ruimtelijke inrichting zal veranderen. Men gaat slopen, transformeren, ruimtelijk inpassen, om een paar richtingen aan te geven. Kortom, deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen om het ‘groene’ te versterken, de verrommeling van de openbare ruimte tegen te gaan en onze omgeving leefbaar te houden.

Hits: 59