Weekblad Gilze en Rijen, 25 september 2019

Afgelopen week gingen er ’s nachts heel wat brandweerauto’s richting Tilburg. In Rijen kon je (03.15 uur) het alarm niet ontlopen: sirenes en zwaailichten. Er moest toch iets bijzonders aan de hand zijn. De Brandweerspotters meldden: brand op industrieterrein Kraaiven in Tilburg. En de volgende dag kon je ook in Rijen veel roetdeeltjes oprapen. De wind stond oost. Een aardig voorteken voor komende calamiteiten.
In de extra commissievergadering Ruimte van dinsdag 17 september was het ook allemaal brandweer wat de klok sloeg, maar dan in samenhang met de tunnel die de coalitie wil aanleggen in de Stationsstraat/Julianastraat. Het Spoorzoneverhaal komt op stoom, de eerste verhitte discussies werden gevoerd. Na vier insprekers uit Rijen-Zuid, die op een zeer hoffelijke wijze inspraken, waren de politieke partijen en het college aan de beurt.
Groen Gilze en Rijen heeft vooral op zaken gewezen die inhoudelijk van belang zijn. De rapporten die als bijlagen bij het concept-raadsvoorstel zaten, voldoen niet, concluderen we, op het punt van veiligheid en technische inpassing van de tunnel. Dat komt omdat in de voorbereiding uitgegaan is van een stedenbouwkundige visie En wethouder Dols en het College hebben nauwelijks aandacht besteed de techniek van het spoortunnels bouwen. Allereerst dien je, naast de financiële inschatting (meer dan 40 miljoen euro), onderzoek te doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden (de inpassing) van zo’n tunnel. De gemeenteraad, althans een deel daarvan, had zich al vastgelegd op het bouwen van een auto-te-gast-tunnel, zonder zich af te vragen of dat wel wenselijk was en mogelijk. Normaal is dat je verschillende varianten onderzoekt, dat je nagaat of de Rijense breuk die onder of vlak in de buurt van de Stationstraat/Julianastraat ligt, gevaar zal opleveren. Ook moet je onderzoeken of de aanwezige vervuiling een obstakel zal zijn, of een fietstunnel niet meer dan voldoende is om noord en zuid in Rijen met elkaar te verbinden, mede gelet op de beroerde financiële vooruitzichten. Bovendien liggen er dan op een kleine afstand straks al twee goed uitgeruste tunnels: de Vijf-Eikentunnel (west) en de Generaal-Mazcektunnel (oost). En zo zijn er nog talloze vragen te stellen. Dat doen we ook, maar schriftelijk.
Veel van de vragen in de commissie Ruimte bleven onbeantwoord. De coalitie wil besluiten om het proces nu voort te zetten, zonder overwegingen over veiligheid, technische inpasbaarheid en of de brandweer wel zit te wachten op een brandweerauto die onder een tunneltje van 3.50 m kan. Van landelijke richtlijnen of het landelijk inkoopbeleid van Brandweer Nederland, daar trekt de coalitie zich niets van aan.
De tunnel is niet toekomstbestendig, er is gedacht vanuit een andere eeuw: de twintigste. Als de tunnel er komt, hebben we er al een kwart van de eenentwintigste eeuw opzitten. Vorige week schreven we over een raadseltje dat jongeren in de jaren ’60-‘70 met elkaar deelden. Vraag: Het is rood en beweegt niet. Antwoord: een dood brandweerautootje.
Meer weten of reageren? Ga naar onze website groengilzerijen.nl.

Hits: 49