Weekblad Gilze en Rijen, 18 september 2019

De komende periode staat de Spoorzone centraal. Het zijn tot nog toe vooral projectmanagers geweest die zich toelegden op de fysieke omgeving, die de inpasbaarheid van de tunnel hebben onderzocht. In 2018 hadden we bureau De Zwarte Hond, met een stedenbouwkundige achtergrond. Nu hebben we Accent Adviseurs en Atab Civiele techniek die hun tanden in de ondertunneling hebben mogen zetten. Prachtige tekeningen en vooral veel foto’s begeleiden het rapport. Maar de antwoorden op de vragen ’Past die tunnel?’ en ‘Is de veiligheid te waarborgen?’, blijven grotendeels onbeantwoord.
De managers hebben zich uitgeput in het verzinnen van een nieuwe term. Wat eerst een ‘auto-te gast-tunnel’ heette, is plotseling een ‘onderdoorgang’ geworden. Maar het is en blijft een tunnel waar volgens de plannenmakers circa 4000/3500 auto’s en 700 fietsers per dag doorheen moeten. De opdracht van de gemeenteraad en het college was: onderzoek of de auto-te-gast-tunnel mogelijk is. De uitkomst van dat onderzoek staat al vanaf het begin bijna vanzelfsprekend vast: de tunnel is inpasbaar. En dat lezen we dan ook in de rapporten. Maar de antwoorden op de echte vragen over de technische inpasbaarheid en veiligheid worden niet of nauwelijks gegeven. Er is sprake van een tunnel-visie.

Het is rood en beweegt niet meer

Kleine kinderen hebben vaak een raadseltjesperiode. Soms hebben de antwoorden op zo’n raadseltje een absurdistische inslag. Weet je het antwoord, dan mag je een nieuw raadsel opgeven.
In de soap rond de Spoorzone kun je gemakkelijk teruggrijpen op zo’n raadseltje: het is rood en beweegt niet meer. Het goede antwoord: een brandweerauto in de auto-te-gast-tunnel.

De tunnel moet volgens de burgemeester een hoogte van 3,50 meter krijgen, want dat staat in het Brandweeradvies spoorzone Rijen van 24-01-2019 van de Brandweer Midden- en West-Brabant. Een heel stellige bewering die door de burgemeester met nadruk werd onderstreept bij de bespreking van het onderwerp. De insprekers keken nogal verbaasd op, want zij waren er van overtuigd dat brandweerauto’s niet in de geplande auto-te-gast-tunnel passen.
Wie met zijn of haar auto door Midden-Brabant verschillende tunnels passeert, ziet dat er bij heel veel tunnels blauwe borden boven het tunnelgedeelte hangen, waarop een hoogte aangegeven wordt van 4 meter of 4,2 meter. Vreemd dat ze in Rijen gaan voor 3,5 meter.
Als de brandweer door de tunnel wil, moet men ongetwijfeld rekeninghouden met de huidige standaardhoogte voor hulpdiensten en brandweervoertuigen. En dat is 4,2 meter. Stel nu, dat het 4,2 meter moet worden, wat voor consequenties heeft dat dan voor de ‘onderdoorgang’ in Stationsstraat/Julianastraat. Juist, ja, nog dieper graven! En de hoogte aanpassen, en dat betekent weer, nog steilere hellingshoeken voor het tunneltracé intekenen. Het wordt voor de fietser dan een onderdoorgang-loop-tunnel. En
Nog even en dan wordt het een tunnel-te-ver. Wethouder Diepstraten en de coalitie denken bij voorbaat van niet. Zij houden vast aan hun niet bewezen gelijk. Nou nog een stedenbouwkundig plaatje er tegenaan en het past. De kinderen spelen het spel intussen verder, want ze weten dat deze tunnel onmogelijk is! Dus daagden ze elkaar uit met een nieuwe vraag. Welke doorgang wordt de ondergang?

Reageer! Stuur een e-ail naar info@groengilzerijen.nl.

Hits: 26