Weekblad Gilze en Rijen, 4 september 2019

Fijne stof deeltjes zien wij niet, ook voelen we ze niet, maar onze longen hebben er wel last van. In Gilze en Rijen denken sommige politici en ondernemers dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. ‘Het leven is goed in het Brabantse land’ en natuurlijk, als Bourgondisch levende Brabander beaam je dat. Maar toch moeten we alert zijn op mensen die onze leefomgeving willen verpesten. Biomassacentrales in Rijen, en straks in Gilze, zijn niet gewenst, niet aan de Mosstraat en niet op het terrein van Audax. Die energieleveranciers zijn niet klimaatvriendelijk. En geen enkele bewoner wil die vervuilers in zijn achtertuin.

In 2005 schreven de onderzoekers Knol en Staatsen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): ‘ Fijnstof is schadelijk voor de volksgezondheid. Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting enkele duizenden personen enkele dagen tot enkele maanden eerder door kortdurende blootstelling aan PM10 en ozon. Circa twee derde hiervan wordt toegeschreven aan fijn stof. De risico’s van langdurende blootstelling aan fijn stof (gedurende vele jaren) zijn erg onzeker, maar worden veel hoger geschat dan die van kortdurende blootstelling. Het zou hierbij gaan om mogelijk tienduizend tot enige tienduizenden mensen per jaar die meerdere jaren eerder overlijden’

Dat klinkt verontrustend, zeker omdat dat we ruim 14 jaar verder zijn, en wij als maatschappij nog geen oplossing hebben gevonden. Niet in beleid en niet in technologische zin. Het wegkijken van politici is oorverdovend.

De rechters van de Raad van State hebben met hun PAS-uitspraak Nederland wakker geschud. Hun boodschap luidt, kort samengevat: ‘Beleidsmakers, jullie zijn onverantwoordelijk bezig. Stop met vergunningen afgeven die niet voldoen aan de Europese regels.’ Maar zelfs na deze uitspraak verzinnen Haagse politici allerlei trucs om de consequenties te omzeilen.

Het RIVM heeft ondertussen een dik dossier over ‘Fijn stof’ samengesteld. Onderzoekers constateren in dat dossier dat fijn stof voor een groot gedeelte komt uit de ons omringende landen, en daar hebben we niet zoveel invloed op. Maar ze maken met een instructief filmpje op hun website heel snel duidelijk dat wij lokaal niet moeten wegkijken. Google het zelf maar eens: rivm ultrafijn stof. We dienen wel degelijk op onze hoede zijn voor wat er in onze directe omgeving gebeurt. Vliegtuigen, helikopters, treinen, vrachtverkeer, agrarische voedselproducenten, en wijzelf met onze houtkachels en vuurkorven produceren allemaal fijn stof.

En juist daarom moeten we ons afvragen: Willen we dit pad verder blijven volgen, alsof wij van niets weten? Dat begint met vragen stellen. Wil je naast je woning een geitenhouderij of een kippenfarm waarvan de fijnstof neerdwarrelt over de kernen van Gilze en Rijen? Wil je nog meer biomassacentrales die op houtsnippers gestookt worden? Wil je een industrieel warmtenet dat op die fossiele bronnen gestookt wordt? Groen Gilze en Rijen wil dat niet!

Misschien is het goed om zelf eens een paar dagen te kijken hoe het staat met de luchtkwaliteit in je eigen straat! Google maar eens op: longfonds longcheck.

_____________________________________________

Screenshot: Longfonds.nl, Luchtkwaliteit Raadhuisplein Rijen op 27 aug. 2019

Hits: 47