Weekblad Gilze en Rijen, 28 augustus 2019

Enkele weken geleden stond onze gemeente in het middelpunt van de mediabelangstelling. We haalden zelfs het NOS-journaal. We waren met 40,5 graden Celsius de warmste plaats ooit gemeten in Nederland. Niet direct een nieuwsfeit om trots op te zijn. Het geeft eerder aanleiding om eens goed na te denken, en bij onszelf te rade te gaan hoe wij de leefbaarheid kunnen garanderen in onze gemeente.

Door veel te veel bomen te kappen bij de Tilburgsebaan te Gilze werkt de gemeente aan de opwarming van onze omgeving mee. Ook de nutteloze omlegging van de N282 te Hulten en de aanleg van de tunnel aan de Oosterhoutse weg, zijn voorbeelden van niet-duurzaam gedrag. Waarom? Vooral het verwaarlozen van de compensatieplicht door de gemeente geeft aanleiding tot boosheid. Wie het voorbeeld zou moeten geven, blijft in gebreke.

De bevolking voelt zich in dit soort gevallen niet serieus genomen. De gemeente zet tegen beter weten in de plannen door voor een auto-te-gast-tunnel aan de Julianastraat te Rijen, kost wat kost. Financiële risico’s van meer dan 10 miljoen euro doen er niet toe. De burger betaalt toch wel. Maar dat is niet alles over de Spoorzone. Er is veel onzekerheid over de effecten met betrekking tot luchtverontreiniging, trillingen en verkeersonveiligheid. In Gilze krijgt men te maken met een verbreding van de A 58, en ook dat heeft negatieve gevolgen voor de leefomgeving.

Het college is ook nog van plan om de woonwijk Tussen de Leijen (de voormalige OOR-locatie) te gaan ontwikkelen. Daar wil men in de komende jaren ongeveer 600 woningen bouwen. Veel Gilze- en Rijenaren staan te springen om deze woningen, maar de gemeente rept met geen woord over de aanwezigheid van een grote geitenhouderij en een groot pluimveebedrijf met biomassacentrale,. En die bedrijven gaan fijnstof-problemen geven. Dat vraagt om moeilijkheden. Wethouders zeggen dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn om passende maatregelen tegen dit fijnstof-probleem te nemen. Ammehoela! Het ontbreekt het gemeentebestuur aan een vooruitziende blik. Men geeft vergunningen af tegen beter weten in. Dit soort bedrijven verplaatsen is een noodzaak, als je een dergelijke grote woonwijk wilt ontwikkelen. Er is geen nulmeting gedaan, en adviezen van de GGD worden genegeerd.

Burgerparticipatie kan helpen om de leefbaarheid een duw de goede kant op ten geven. Het burgerinitiatief Wouwervallei is hier een voorbeeld van. Maar als het dan over het daadwerkelijk financieren van dit project gaat, geeft de wethouder niet thuis.
Nog een voorbeeld: Het molesteren van het Mollebos. Eerst snoei en kap je alles weg zonder met bestaande vrijwilligers ook maar eenmaal te communiceren. En vervolgens moet er dan een burgerinitiatief aan te pas komen om de plek weer leefbaar te maken. Maar dat is wel de omgekeerde volgorde.
De gemeentelijke slogans zijn een lachertje. Waar is die “dynamische gemeente in het groen”? Wie door Rijen wandelt, ziet dat het gemeentelijk onderhoud achteruit holt. Het dorp biedt een troosteloze aanblik. En dat terwijl burgers en de gemeente “Samen bewust!” aan een leefbare toekomst zouden moeten werken.

Hits: 45