Weekblad Gilze en Rijen, 21 augustus 2019

In september komt het college met de Perspectiefnota. Die had er in mei al moeten zijn. Met het vertrek van wethouder Dols is er bij het college paniek ontstaan. Er was ineens een groot financieel tekort. De enige oplossing waar men mee kwam was een vierde wethouder en het versterken van het ABG. Dat is het bureau waar onze ambtenaren in zijn ondergebracht. De Perspectiefnota geeft normaal gesproken een kijk op de toekomst en biedt politieke partijen de gelegenheid hierin mee te denken. Nu geeft het college aan waar bezuinigd kan of moet worden. En daar moeten wij dan onze mening over geven.

Groen Gilze en Rijen is van mening dat eerst en vooral de leefbaarheid in onze gemeenten op orde moet komen. Want of het nu de vijver tegenover de vier margrieten is, of het groen en de parkeerplaats bij het oude sportcomplex Margriethal: iedereen spreekt er schande van.
We horen veel klachten over het trottoir. Voetgangers met rollators of kinderwagens hebben de grootste problemen om van A naar B te komen. Bomen worden niet gesnoeid en groen wordt niet meer bijgehouden. Op veel plaatsen is er wortelopdruk en daar groeien ondergronds de wortels zo de riolering in. De wethouder laat wel mooie rapporten maken, maar komt tot nu toe niet met een algeheel plan van aanpak.
In Gilze hebben vrijwilligers een mooi plan voor het Mollebos gemaakt en gepresenteerd. Terecht werd daar aan de wethouder gevraagd of dat tegenwoordig de bedoeling is, dat de burgers zelf plannen voor hun buurten moeten maken. Is dat om van de gemeente dan de toezegging te krijgen dat er maatregelen genomen worden? Ook hier zweeg de wethouder in plaats van antwoord te geven.
Op een inspraakavond stelde een buurtbewoner aan de wethouder een vraag over het onderhoud van bomen. Ze kreeg als antwoord dat ze daar haar huis niet had moeten kopen. Gevolg was dat de bewoner haar recht via haar rechtsbijstand is gaan zoeken. Deze zaak bewoner-versus-gemeente loopt nog, maar dat moet je als gemeente toch niet willen!
Natuurlijk vindt u met ons dat eerst de leefbaarheid op orde moet komen! Hebt u klachten over uw omgeving, meldt dat dan op onze website www.groengilzerijen.nl. Wij gaan al deze klachten bij de wethouder aanbieden. Een ervan is: Er worden enorm veel bomen gekapt en de gemeente heeft de plicht dit te compenseren. Daar hebben we nog niets van gezien. Wij gaan de stand van de nog te compenseren bomen door de gemeente bijhouden.

Hits: 34