Weekblad Gilze en Rijen, 10 juli 2019

Inwoners zijn ‘de sigaar’

In de raadsvergadering van maandag 1 juli brachten D66, PvdA en onze partij, Groen Gilze en Rijen, een motie in om ervoor te zorgen dat we in onze gemeente geen Biomassacentrales gaan bouwen. De coalitie, bestaande uit Kern’75, CDA, Gemeentebelang en VVD, stemde tegen deze motie. Dit maakt de weg vrij voor een initiatief om een ‘houtstook-fabriek’(biomassacentrale) te bouwen bij Audax. Dit is slecht nieuws voor onze inwoners die een flinke toename van fijnstof, stikstof en dioxine te wachten staat.

In steeds meer gemeenten groeit het besef dat grootschalig hout stoken slecht is voor de gezondheid en het milieu. Zelfs het RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) waarschuwt voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van biomassacentrales. Zie het krantenbericht van Trouw.

Blijkbaar is dat geen boodschap voor de coalitiepartijen, die in de raadsvergadering aangaven de reactie van wethouder Zwarts af te wachten. Alleen Kern’75 sprak zich op voorhand al uit voor biomassacentrales te zijn. De reactie van Wethouder Zwarts: “het is nogal wat om nu ineens zomaar te besluiten dat je geen biomassacentrales wil. Bovendien kunnen we het niet verbieden. De wettelijke mogelijkheden ontbreken om het op lokaal niveau tegen te houden”. En daarom stemde de coalitiepartijen tegen. Heel bijzonder dat de gemeente Waddinxveen wel over wet- en regelgeving beschikt om het te verbieden: www.waddinxveen.nl/biomassacentrales-waddinxveen

Wij kunnen op gemeentelijk niveau, zoals Waddinxveen nu doet, wel degelijk een verbod instellen, namelijk door een bestemmingsplan te maken waarin biomassacentrales worden verboden. Dit kost tijd, maar de raad kan vooruitlopend op een bestemmingsplan een ‘voorbereidingsbesluit’ nemen. Dit houdt in dat een jaar lang geen vergunningen worden afgegeven voor het realiseren van (in dit geval) een biomassacentrale. Dan is er voldoende tijd om het bestemmingplan op te stellen.

Groen Gilze en Rijen vindt de gezondheid van onze inwoners zo belangrijk dat we zo snel mogelijk met initiatiefvoorstel komen. De wethouder en coalitiepartijen kunnen zich dan niet meer achter wet en regelgeving verschuilen en moeten dan kleur bekennen: voor of tegen biomassacentrales. Steun ons in de actie tegen Biomassacentrales door een berichtje naar ons te sturen, via onze website (onderaan op de site) of per mail op info@groengilzerijen.nl

Wij wensen u een fijne vakantie toe!

Groen Gilze en Rijen

Hits: 56