Weekblad Gilze en Rijen, 26 juni 2019

Toen wethouder Dols was vertrokken, werd de VVD snel aan de coalitie toegevoegd, en dus met een dure vierde wethouder. Men dacht daardoor efficiënter te kunnen werken en makkelijker tot besluiten te komen. Maar of ze daarmee paar miljoen tekort kunnen oplossen en de projecten tot een goed einde weten te krijgen? Niet als ze zo doorgaan…

Bij een tekort gaat men meestal kijken wat er minder kan, maar deze coalitie doet er een flinke schep bovenop! Groen Gilze en Rijen ziet meer in bezuinigingen. Houd alle projecten nog eens tegen het licht. Wat is echt nodig en kijk wat er goedkoper kan. En als je dan realistisch kijkt en naar de inwoners luistert, merk je dat de oplossingen voor het grijpen liggen. Zo zou je kunnen horen: “Moet dat nou die vierde wethouder? Is dat nou nodig, miljoenen voor een autotunnel aan de Julianastraat? Kan dat niet gewoon met een tunnel voor voetgangers en fietsers? Moet dat nou, een dure fietserstunnel onder de A58 door naar Klein Zwitserland op slechts 200 meter van de tunnel aan de Nerhoven? Moet dat nou, het Raadhuisplein voor tonnen onderhanden nemen? Kijk eens wat de ‘verbetering’ aan het kruispunt Constant Gerlingstraat/Hoofdstraat heeft gekost! Moeten wij wel miljoenen investeren in een snelfietsroute die we veel goedkoper en eenvoudiger via industrieterrein Haansberg kunnen aansluiten?” Allemaal voorbeelden van waar het met minder geld en tijd ook goed zou kunnen. En wat doet het college? Die gaat extra managers aannemen. Hebben we nu echt een strategische uitbreiding van de ABG-organisatie nodig om die dure projecten te realiseren terwijl we miljoenen tekort komen? En wat echt erg is: Waar werkelijk behoefte aan is, daar hoor je de coalitie niet over.

Wekelijks horen we hoe slordig er met het openbaar gebied wordt omgegaan. Men klaagt over het gebrek aan aandacht voor de woonomgeving. We wachten al tijden op een plan van aanpak, zodat iedereen weet wanneer zijn wijk aan de beurt is. Bewoners willen namelijk graag meedenken over de herinrichting. Zo hoort dat bij burgerparticipatie. Maar het college, gesteund door de huidige coalitie, zegt nu al dat daarvoor geen geld is. Alle vier de wethouders moeten zich nu eenmaal op een of andere manier kunnen laten zien (zeg maar profileringsdrang). Ze hebben elk een eigen verlanglijstje met wat voorrang moet hebben. Er wordt daarvoor geschoven met geld. Voor bepaalde doelen gaat men nu zelfs geld lenen en in termijnen terugbetalen. Daar los je de tekorten niet mee op. Je verschuift de problemen alleen maar naar achter.

Groen Gilze en Rijen wil iets anders: houd al die uitgaven in al die projecten eens goed tegen het licht! En denk niet te groot! Wij zijn geen Breda of Tilburg. Zorg dat alle inwoners van de gemeente achter de plannen kunnen blijven staan. Zo is de uitbreiding van de ABG belachelijk: Er zitten al drie burgemeesters in het bestuur, drie gemeentesecretarissen in de directie en er zijn tien wethouders met hun plannen. Dat lijkt ons wel voldoende strategische knowhow voor die organisatie. Ze moeten gewoon aan de slag en ze moeten het doen met het huidige budget en dan gericht op echt belangrijke projecten. Dus gewoon, zoals ze in het Brabants zeggen: “Nie lulle, moar poetse!”

Hebt u vragen of wilt u iets aan ons kwijt? Neem dan contact op via info@groengilzerijen.nl . Meer info over Groen Gilze en Rijen? We hebben sinds kort onze website online: groengilzerijen.nl

Hits: 27