Weekblad Gilze en Rijen, 5 juni 2019

Open en transparante werkwijze! Praat met de inwoners!Sinds 5 mei van dit jaar, Bevrijdingsdag, heeft de gemeente een nieuwe politiekepartij: Groen Gilze en Rijen (Groen GR). Oorzaak was de manier waarop politiek werd bedreven en de vorming van de nieuwe coalitie, waarvoor men het nodig vond een vierde wethouder aan te stellen. In het nieuwe coalitieprogramma staan onverstandige plannen.Men wil bijvoorbeeld een biomassa-centrale bouwen en een tunnel bij het station die geschikt is voor auto’s.

Biomassa Groen Gilze en Rijen heeft vragen over de Biomassa Centrale die is opgenomen in het coalitieprogramma. In de Mosstraat te Rijen is al een biocentrale. Hier wordt kippenmest en ‘snoeiafval’ verwerkt en verbrand en dat levert restwarmte op. Het bedrijf heeft daar geen vergunning voor. De buurt ervaart al overlast, maar metingen zijn er niet gedaan. Dus dan weet je niet of en hoeveel fijnstof en CO2 er bij de productie vrijkomt. Transparantie hierin zou zeer gewenst zijn. Het college kijkt de andere kant op en weigert te handhaven. Men wil voor dit bedrijf zelfs meewerken aan een grote installatie op industrieterrein Midden Brabant Poort te Gilze. Eerst tekende de wethouder op eigen houtje een ambitie-overeenkomst met dit bedrijf. Het CDA hield er nota bene een Algemene Ledenvergadering. Er wordt steeds meer bekend over de nadelen van verbranding en vergisting van biomassa. De gemeente zou hier zeer zorgvuldig naar moeten kijken en onze inwoners optimaal informeren. Groen GR vindt gezondheid te belangrijk voor politieke spelletjes.

Een autotunnel
En dan zijn er de plannen voor de ondertunneling van het spoor aan de Julianastraat. Van het begin af aan moest en zou dit een tunnel worden waar auto’s van gebruik kunnen maken. Eerst zei het college dat het “moest van omwonenden” (terwijl de meeste bewoners van de Julianastraat een fietstunnel willen) en later dat het “noodzakelijk was voor de brandweer” (die nu al via de Generaal Maczektunnel naar Rijen-Zuid gaat). Dit project wordt ook nog eens gefragmenteerd aangeboden, wat ook wel bekend staat als de salamitactiek: Iedere keer besluit de raad over een klein stukje en aan het eind heb je over het totaal besloten zonder dat je over het geheel hebt kunnen nadenken. De gevolgen: boze omwonenden, hoge kosten en een project waarvan we niet weten waar het gaat eindigen.

Kortom: de gemeente is druk met twee grote maatschappelijke projecten, waarbij men aan de belangen van de inwoners voorbijgaat. We verwachten van het college dat het op een open en transparante manier besluiten neemt. Dat doe je door de inwoners serieus te nemen en erbij te betrekken. Groen Gilze en Rijen vindt dat de gemeente dat moet gaan doen! Dan kunnen dit soort plannen de prullenbak in.

Wil je meer weten over Groen Gilze en Rijen? Of heb je een opmerking? Mail dan naar info@groengilzerijen.nl.

Hits: 51