Weekblad Gilze en Rijen, 22 mei 2019

‘Groen Gilze en Rijen’ ongerust over gezondheid
Misschien had u er nog niet van gehoord, maar geitenhouderijen geven omwonenden een hogere
kans op longontsteking. Waardoor dit komt, weten onderzoekers nog niet en dat wordt op dit moment
onderzocht, maar de relatie tussen geitenhouderijen en verhoogde kans op longontsteking is
wetenschappelijk aangetoond tot een afstand van 2000 meter vanuit de geitenhouderij. Hoe dichter bij
hoe groter het risico. Een aantal gemeenten gaat hier laks mee om en onderschatten de risico’s, zo
blijkt uit de uitzending van ZEMBLA op 9 mei van dit jaar;
(https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kool-en-de-geit-sparen)
Tijdelijke Geitenstop De provincie Noord-Brabant heeft besloten om geen nieuwe geitenhouderijen
meer toe te staan of te laten uitbreiden zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de verhoogde
kans op longontsteking. En diverse Brabantse gemeenten hebben al aangegeven om zeer
terughoudend om te gaan met woningbouw toe te staan binnen de zone van 2000 meter rondom een
geitenhouderij, zoals Bergeijk en Etten-Leur.
Hoe zit het met onze gemeente? 2 kilometer is een forse afstand, daarmee vallen ook grote delen van
onze gemeente binnen zo’n verhoogd risico gebied. In de gemeente Gilze en Rijen liggen drie
geitenhouderijen: Een ten oosten van Rijen aan de Mosstraat (met een 2km zone tot het
gemeentehuis en de Mary Zeldenrustlaan). De tweede geitenhouderij zit ten noorden van Hulten aan
de Broekdijk (waarbinnen Hulten binnen valt en de Vliegende Vennen in Rijen) en de derde zit ten
zuiden van Gilze aan de Langenbergseweg (waar de 2km zone tot de De Vetplein loopt). Onze
gemeente wil echter gewoon doorbouwen binnen de verhoogd risico gebieden. De grootste
woningbouwlocatie is langs de Hannie Schaftlaan (Oor-locatie), waar het gebied net is omgedoopt tot
‘Tussen de Leijen’. Volgens de laatste summiere aanduidingen zouden daar in twee fasen 600
woningen gebouwd moeten worden. Maar ook in Hulten en Gilze-zuid zijn nog bouwplannen. Bouwen
is uiteraard goed voor de economie, voor het woningbouwtekort en de levendigheid van een
woonkern.
En zo kun je nog wel meer voordelen opnoemen. Geen nieuwe woningen in risicogebied! De nieuwe
politieke partij “Groen Gilze en Rijen”
vindt dat gezondheid heel zwaar moet wegen in de afwegingen die de gemeente moet maken. De
provincie doet dit door een tijdelijke geitenstop op te leggen. Onze gemeente dient dat voorbeeld te
volgen door geen woningen toe te voegen zolang niet duidelijk is waardoor precies de verhoogde
kans op longontsteking is. Terughoudendheid is hier op z’n plaats. En er speelt nog meer, zo hebben
we het nog niet eens gehad over o.a. fijnstof. Daarover later meer… ‘Groen Gilze en Rijen’ staat voor
een gezonde woon- en leefomgeving voor onze
(aankomende) inwoners. Zowel nu als in de toekomst en dat zullen we in de gemeenteraad uitdragen.
Heeft u naar aanleiding van dit stuk vragen of opmerkingen, dan kunt u die mailen naar:
info@groengilzerijen.n

Hits: 38