Welkom op de website van Groen Gilze en Rijen

Groen Gilze en Rijen neemt afscheid van griffier Joep Timmermans

Het energiesysteem van de toekomst. Wil je meer weten, kijk dan op: Link naar 'https://www.youtube.com/watch?v=wl3c0o8IS_0'

De Reks

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 5 mei 2021

Van het gas af? Dat kan nog niet!

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 28 april 2021

Het Reks-bod 1.0 en de Mestvergisters

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 21 april 2021

Hoe serieus nemen de coalitiepartijen de Rijense gemeenschap?

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 14 april 2021

De debatloze raad

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 24 maart 2021

'Tussen de Reeshof en het Broek

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 24 maart 2021

De warmtetransitie in Gilze en Rijen

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 17 maart 2021

'Optimaliseren van de ambtelijke huisvesting

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 10 maart 2021

ABG versus zelfstandigheid

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 3 maart 2021

3 burgemeesters, 9 wethouders, 47 raadsleden, 3 secretarissen en 3 griffiers, kosten tezamen 2.000.075 euro per jaar(op basis de getallen uit 2016). In vergelijking met een gemiddelde Midden-Brabantse gemeente zijn we 653.000 euro duurder per jaar uit.

Circulaire bedrijven in Gilze en Rijen

10 tips voor een circulaire economie

Deltaplan Bomen

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 17 februari 2021
 

Raadhuisplein (1981)

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 10 februari 2021
 

Het autotunnelsyndroom van de VVD

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 3 februari 2021
 

Ons gemeentebestuur geeft geld uit dat er niet is!

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 27 januari 2021
 
Weg met de selfie-democratie

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 20 januari 2021

Gemeentehuis van de toekomst in de knel

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 13 januari 2021

 
 
Verwachtingen: een jaar voor de verkiezingen

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 6 januari 2020

 
10 januari 2021 Statement burgemeester Gilze en Rijen stembureauleden 70 jaar en ouder
Ouderenverbod op stembureau's vanwege corona valt niet goed: 'Laat ons zelf bepalen!'
6 januari 2021: vragen GGR aan de burgermeester inzake dit besluit
 

 


Groen Gilze en Rijen wenst alle inwoners hele fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2021 !

Laat 2021 een hoopvol jaar worden !

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 23 december 2021

Omgaan met inwoners moet beter

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 16 december 2021

 
Waarom gedogen een slechte zaak en ......... handhaven soms ook

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 9 december 2020

De Groen App

Ophalen zwerfafval, route gelopen door Toontje

De Groen App

Het kan niet toepasselijker, Jaap Groen van de Stichting HelemaalGroen heeft een leuke app ontwikkeld. De app heeft als doel het zwerfvuil in je omgeving op te ruimen.
Wat moet je doen:
 1. Download de ‘Groen app’ via de ‘App-store’ en registreer je.
 2. https://www.helemaalgroen.nl/
 3. Beluister de uitleg en installeer de app
 4. Ga vooral aan de slag
Groen Gilze Rijen vindt het een zeer positieve manier om als plaatselijke wandelaar de omgevingslijntjes groen te houden. Groen als uitdaging om het zwerfvuil tegen te gaan.
KLIK op de routekaart voor meer info
Ophalen zwerfafval, route gelopen door Monique

 
Het nieuwe toverwoord: De Hub

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 25 november 2020

REKS: Regionale Energie en Klimaat Strategie. Wat houdt dat precies in: Link naar 'https://www.youtube.com/watch?v=Wtj1Ag-COsI'

Ondernemers willen lekker verdienen aan zonnevelden

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 7 oktober 2020

 

Waar staan we voor

 

Klimaat

Ruimte, wonen en verkeer

Veiligheid en criminaliteit

Samenleving

Economie en financiën

Lokaal en actueel

 

Introductie

De pas opgerichte Groen Gilze en Rijen (GGR) stelt het leefklimaat centraal.
Groen Gilze en Rijen gaat zich richten op groene economie en vervoer, op natuur, milieu en ruimtelijke omgeving, op de relatie woningbouw en gezondheid, op de activiteiten voor jeugd en senioren, en dat alles natuurlijk in relatie met de financiën.
We weten dat het traditionele economische model – het neoliberale denken –nauwelijks nog voldoet. De ontwikkelingen in de leefomgeving vragen om een andere aanpak. De vrije markt is een krachtig en dominant concept, maar het is achterhaald als het erom gaat om klimaat, milieu en natuur in balans te brengen.
In Gilze en Rijen vinden we er de voorbeelden van. Men is plannen aan het maken voor een overbodige auto-te-gast-tunnel. Er worden ongebreideld bomen gekapt. Er zijn plannen in de maak voor woningbouw in de buurt van locaties waar de gezondheid wordt bedreigd. Allemaal beleidsvoornemens die ingegeven zijn door financiële belangen, en die de inwoner van Gilze en Rijen direct in zijn of haar portemonnee zullen raken.
Groen Gilze en Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor volgende generaties.

Een nieuw groen geluid in de gemeente

 

Even voorstellen

Dennis van Loenhout

Voorzitter
Raadscommissielid

 
Paul van Dongen

Secretaris
Raadscommissielid

 
Peter van Seters

Fractievoorzitter
Raadslid
Raadscommissielid
Lid auditcommissie

 
 • Ben Beljaars

Raadslid
Raadscommissielid

 
Daniel van Dongen

Penningmeester
Raadscommissielid

 
 

"Groen Gilze en Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor volgende generaties."

Hoofdthema's

Natuur, Milieu en Volksgezondheid

Groen Gilze en Rijen staat voor een gezonde woon- en leefomgeving voor onze (aankomende) inwoners. Het ‘groene’ moet meer aandacht krijgen, meer bescherming en meer investeringen in natuur en milieu. Zowel nu als in de toekomst, en dat zullen we overal uitdragen. Kortom de leefbaarheid en de gezondheid van onze burgers staat altijd voorop.

 

Klimaatbeheersing en Duurzame Energie

De onderwerpen zullen steeds nadrukkelijker op de agenda van onze leefomgeving en ons leefklimaat komen te staan. Veel zaken liggen op nationaal en internationaal niveau, maar wat we zelf kunnen, zullen we met veel energie moeten aanpakken. Kritisch zijn op ideeën die niet passen in onze gemeente, denk hierbij aan biomassa, dat niet bijdraagt aan CO2-vermindering. Meer aandacht voor duurzame oplossingen, die ondersteund worden door gerichte subsidies. Een gemeentelijk subsidieplan is zeer wenselijk, toegankelijk voor alle inwoners die te maken krijgen met de gevolgen van de komende veranderingen.

 

Verkeer en Vervoer

Groen Gilze en Rijen zet in op duurzame mobiliteit, wat inhoudt dat schone lucht, geluid en klimaat samenkomen. Daarnaast richten we ons verkeersnet op een duurzame en veilige manier in. Speerpunten zijn:

 • 30 km binnen alle kernen
 • Fietsers altijd en overal in de voorrang
 • Meer veilige oversteekplaatsen voor ouderen en kinderen
 • Goede bereikbaarheid van de 4 kernen


Groen Gilze en Rijen wil energiebesparing stimuleren door te investeren in isolatie van gebouwen, schonere industrie en energiezuiniger vervoer. Het moet makkelijker en goedkoper worden om je eigen huis beter te isoleren en van zonnepanelen te voorzien.

 

Openbare orde en Veiligheid

Handhaving van de openbare orde en veiligheid is een van de kerntaken van de gemeente. De veiligheid op straat, van onze huizen en bedrijven, dat zichtbaar wordt in een veilige leefomgeving van onze inwoners. De aandacht voor die veiligheid moet omhoog. Duurzame verlichting in onze gemeente is een noodzaak, maar ook fysieke inzet van politie en boa’s op straat.

 

Ruimtelijke Ordening

Groen Gilze en Rijen vindt dat gezondheid van onze inwoners en voldoende groen in de omgeving, heel zwaar moet wegen in de afwegingen die de gemeente moet maken bij nieuwbouwprojecten. Milieucirkels dienen actief te worden gehandhaafd, en bestemmingplannen dienen nu al getoetst te worden aan de Omgevingswet.

Wij zijn blij met het station in Rijen en deze moet zeker blijven. Hiervoor is het belangrijk dat de omgeving rondom het spoor, ‘de spoorzone’ op een juiste manier wordt ingericht en er verbinding blijft tussen noord en zuid. Hierbij staat de veiligheid van onze bewoners voorop. Wij willen dan ook een fietsers- en voetgangerstunnel.

 

Jeugd- en ouderenzorg

Zowel voor onze jeugd als ouderen, is het belangrijk dat er voldoende activiteiten plaatsvinden in onze gemeente. Dit is goed voor de vitaliteit van jong en oud. Mocht er hulp nodig zijn om wat voor reden ook, en in welke vorm, dan moet dit laagdrempelig en makkelijk toegankelijk zijn. Elke inwoner van onze gemeente heeft immers recht op een kwalitatief zo goed mogelijk leven.

 

Groene economie

Volgens de landelijke overheid kunnen groei en milieu hand in hand gaan. We noemen dat groene economie, dat wil zeggen, dat we duurzame oplossingen dienen te bedenken voor bijvoorbeeld producten en grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Te denken valt aan kringlooplandbouw, water en klimaat, en innovatieve technologie. Het economische model zal duurzaam ondernemen als uitgangspunt dienen te kiezen, een eerlijke economie, willen we de toekomst veilig proberen te stellen.

 

Financiën

De gemeentelijke financiën dienen vooral te voldoen aan voorspelbaarheid. Grip op geldzaken met een gemeentelijk financieel dashboard is noodzakelijk Het gaat om inzicht in de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Hoe veel belastingen betalen we? Hoeveel schulden zijn er? En wat zijn de woonlasten in de gemeente Gilze en Rijen?. Het beheer over de lokale financiën vormen de basis voor onze lokale democratie.

 

Lokale projecten

 1. - ABG
 2. - Centrumplannen
 3. - Spoorzone
 4. - CCGR (De boodschap en de schakel)
 5. - The Chump en de Molenwiek
 6. - Margriethal/Tropical
 7. - Sporthal Gilze
 8. - Vliegbasis Gilze en Rijen