Wij wensen iedereen een fijne en veilige zomervakantie toe

Pas goed op jezelf en elkaar!

 

Groen Gilze en Rijen in de publiciteit

Red het Rijens Raadhuis, teken de petitie: 'https://petities.nl/petitions/red-het-raadhuis-rijen'
Audaxplan op ijs gezet

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 22 juli 2020

Red het Rijens Raadhuis, teken de petitie

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 15 juli 2020

Inwoners vinden dat Raadhuis Rijen moet blijven!

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 8 juli 2020

Inbreng ABG verhuizing door Groen Gilze en Rijen

Raadsvergadering 9 juli 2020

Inbreng huisvesting ABG door Groen Gilze en Rijen

Raadscommissievergadering 25 juni 2020

Inbreng perspectiefnota 2021 Groen Gilze en Rijen

Raadsvergadering 6 juli 2020

Rijense Raadhuis wordt verpatst! Miljoenen naar Audax in Gilze!

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 1 juli 2020

Bestuur gemeente Gilze en Rijen voornemens om gemeentehuis te slopen!
Kosten van vierde wethouder en ABG houden gemeente in wurggreep

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 3 juni 2020

Coalitie sloopt Rijen

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 13 mei 2020

Waar gaan we naar toe met de ABG?

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 12 febrauari 2020

Raadhuisplein nog onveiliger geworden. Eerste ongeluk al een feit.

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 24 juni 2020

In de Kern, uit de bocht (het Raadhuisplein)

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 4 maart 2020

Waar is de fontein?

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 8 januari 2020

Energietransitie en moed

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 1 januari 2020

Van Aeroparc naar arbeidsmigranten Campus?

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 17 juni 2020

Vragen GGR aan het college inzake huisvesting arbeidsmigranten

Memo college, 2 juni 2020

 

Waar staan we voor

 
Een gezonde leefomgeving
Duurzame energie
Aandacht voor veiligheid
Duurzame mobiliteit
Toegankelijke hulp
Duurzaam ondernemen
 

Introductie

De pas opgerichte Groen Gilze en Rijen (GGR) stelt het leefklimaat centraal.
Groen Gilze en Rijen gaat zich richten op groene economie en vervoer, op natuur, milieu en ruimtelijke omgeving, op de relatie woningbouw en gezondheid, op de activiteiten voor jeugd en senioren, en dat alles natuurlijk in relatie met de financiën.
We weten dat het traditionele economische model – het neoliberale denken –nauwelijks nog voldoet. De ontwikkelingen in de leefomgeving vragen om een andere aanpak. De vrije markt is een krachtig en dominant concept, maar het is achterhaald als het erom gaat om klimaat, milieu en natuur in balans te brengen.
In Gilze en Rijen vinden we er de voorbeelden van. Men is plannen aan het maken voor een overbodige auto-te-gast-tunnel. Er worden ongebreideld bomen gekapt. Er zijn plannen in de maak voor woningbouw in de buurt van locaties waar de gezondheid wordt bedreigd. Allemaal beleidsvoornemens die ingegeven zijn door financiële belangen, en die de inwoner van Gilze en Rijen direct in zijn of haar portemonnee zullen raken.
Groen Gilze en Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor volgende generaties.

Een nieuw groen geluid in de gemeente

 

Even voorstellen

Dennis van Loenhout

Voorzitter
Raadscommissielid

 
Paul van Dongen

Penningmeester/Secretaris
Raadscommissielid

 
Peter van Seters

Fractievoorzitter
Raadslid
Raadscommissielid
Lid auditcommissie

 
 • Ben Beljaars

Raadslid
Raadscommissielid

 
Daniel van Dongen

Raadscommissielid

 
Ron Remmig

Raadscommissielid

 

"Groen Gilze en Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor volgende generaties."

Hoofdthema's

Natuur, Milieu en Volksgezondheid

Groen Gilze en Rijen staat voor een gezonde woon- en leefomgeving voor onze (aankomende) inwoners. Het ‘groene’ moet meer aandacht krijgen, meer bescherming en meer investeringen in natuur en milieu. Zowel nu als in de toekomst, en dat zullen we overal uitdragen. Kortom de leefbaarheid en de gezondheid van onze burgers staat altijd voorop.

 

Klimaatbeheersing en Duurzame Energie

De onderwerpen zullen steeds nadrukkelijker op de agenda van onze leefomgeving en ons leefklimaat komen te staan. Veel zaken liggen op nationaal en internationaal niveau, maar wat we zelf kunnen, zullen we met veel energie moeten aanpakken. Kritisch zijn op ideeën die niet passen in onze gemeente, denk hierbij aan biomassa, dat niet bijdraagt aan CO2-vermindering. Meer aandacht voor duurzame oplossingen, die ondersteund worden door gerichte subsidies. Een gemeentelijk subsidieplan is zeer wenselijk, toegankelijk voor alle inwoners die te maken krijgen met de gevolgen van de komende veranderingen.

 

Verkeer en Vervoer

Groen Gilze en Rijen zet in op duurzame mobiliteit, wat inhoudt dat schone lucht, geluid en klimaat samenkomen. Daarnaast richten we ons verkeersnet op een duurzame en veilige manier in. Speerpunten zijn:

 • 30 km binnen alle kernen
 • Fietsers altijd en overal in de voorrang
 • Meer veilige oversteekplaatsen voor ouderen en kinderen
 • Goede bereikbaarheid van de 4 kernen


Groen Gilze en Rijen wil energiebesparing stimuleren door te investeren in isolatie van gebouwen, schonere industrie en energiezuiniger vervoer. Het moet makkelijker en goedkoper worden om je eigen huis beter te isoleren en van zonnepanelen te voorzien.

 

Openbare orde en Veiligheid

Handhaving van de openbare orde en veiligheid is een van de kerntaken van de gemeente. De veiligheid op straat, van onze huizen en bedrijven, dat zichtbaar wordt in een veilige leefomgeving van onze inwoners. De aandacht voor die veiligheid moet omhoog. Duurzame verlichting in onze gemeente is een noodzaak, maar ook fysieke inzet van politie en boa’s op straat.

 

Ruimtelijke Ordening

Groen Gilze en Rijen vindt dat gezondheid van onze inwoners en voldoende groen in de omgeving, heel zwaar moet wegen in de afwegingen die de gemeente moet maken bij nieuwbouwprojecten. Milieucirkels dienen actief te worden gehandhaafd, en bestemmingplannen dienen nu al getoetst te worden aan de Omgevingswet.

Wij zijn blij met het station in Rijen en deze moet zeker blijven. Hiervoor is het belangrijk dat de omgeving rondom het spoor, ‘de spoorzone’ op een juiste manier wordt ingericht en er verbinding blijft tussen noord en zuid. Hierbij staat de veiligheid van onze bewoners voorop. Wij willen dan ook een fietsers- en voetgangerstunnel.

 

Jeugd- en ouderenzorg

Zowel voor onze jeugd als ouderen, is het belangrijk dat er voldoende activiteiten plaatsvinden in onze gemeente. Dit is goed voor de vitaliteit van jong en oud. Mocht er hulp nodig zijn om wat voor reden ook, en in welke vorm, dan moet dit laagdrempelig en makkelijk toegankelijk zijn. Elke inwoner van onze gemeente heeft immers recht op een kwalitatief zo goed mogelijk leven.

 

Groene economie

Volgens de landelijke overheid kunnen groei en milieu hand in hand gaan. We noemen dat groene economie, dat wil zeggen, dat we duurzame oplossingen dienen te bedenken voor bijvoorbeeld producten en grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Te denken valt aan kringlooplandbouw, water en klimaat, en innovatieve technologie. Het economische model zal duurzaam ondernemen als uitgangspunt dienen te kiezen, een eerlijke economie, willen we de toekomst veilig proberen te stellen.

 

Financiën

De gemeentelijke financiën dienen vooral te voldoen aan voorspelbaarheid. Grip op geldzaken met een gemeentelijk financieel dashboard is noodzakelijk Het gaat om inzicht in de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Hoe veel belastingen betalen we? Hoeveel schulden zijn er? En wat zijn de woonlasten in de gemeente Gilze en Rijen?. Het beheer over de lokale financiën vormen de basis voor onze lokale democratie.

 

Lokale projecten

 1. - ABG
 2. - Centrumplannen
 3. - Spoorzone
 4. - CCGR (De boodschap en de schakel)
 5. - The Chump en de Molenwiek
 6. - Margriethal/Tropical
 7. - Sporthal Gilze
 8. - Vliegbasis Gilze en Rijen